Bedrijfstraining leiderschap

4
dagen
€ 2.500,-
per dag
3 tot 8
deelnemers
Doelen van bedrijfstraining leiderschap
 • Je wordt je bewust van je drijfveren en behaalde prestaties
 • Je zoekt je grenzen op, zowel lichamelijk als geestelijk
 • Je vormt een concreet beeld van de ontwikkeling van je bedrijf
 • Je beseft hoe jij met je gedrag anderen kunt beïnvloeden
 • Je ontdekt wat je echt belangrijk vindt en waar je goed in bent
 • Je stelt een ontwikkelingsplan op met jouw persoonlijke doelen
Inschrijven

De bedrijfstraining Persoonlijk Leiderschap maken we op maat en sluit aan bij wat u al eerder met uw directie- of managementteam heeft getraind. De groep is niet kleiner dan 3 of groter dan 8. Wilt u een programma voor 2 dan ligt coaching meer voor de hand en bij meer dan 8 splitsen we de groepen.

Voorafgaand aan de training heeft u  een persoonlijk gesprek waarin u duidelijk maakt met welke motivatie en ambitie u deze training wilt starten. Bijvoorbeeld:

 • u heeft een  nieuw team,
 • na een fusie of overname gaat u met elkaar aan de slag,
 • een conflict of conflicterende persoonlijkheden,
 • innovaties en veranderingen of
 • persoonlijke ontwikkeling is de volgende stap.

Alle deelnemers hebben een persoonlijk interview met de trainer aan de hand van een gemaakt assessment drijfveren en gedrag, tenzij er in de afgelopen 2 jaar van iedere deelnemer een assessment is afgenomen. In deze gesprekken van ongeveer 1,5 uur maken trainer en deelnemer intensief kennis met elkaar als voorwaarde om met vertrouwen, respect  en enthousiasme aan het werk te gaan.

 

Trainingsdagen hebben verschillende thema’s.

Ik en de organisatie

Wie ben jij als mens, leider en als lid van de organisatie.  Iedereen houdt zijn eigen persoonlijke presentatie. Wat zijn voor jou belangrijke markeringspunten, hoe heb je daarin gehandeld? Wat zijn de dingen waar je energie van krijgt en hoe maak je die dagelijks zichtbaar? Welke sterktes heb je en hoe zet je die in.  Hoe kijk je tegen de organisatie aan en wat is jouw positie daarin? Na de persoonlijke presentaties stellen de anderen vragen om meer inzicht te krijgen in de persoonlijkheid van de presentator. Met dit thema versterken we het onderlinge vertrouwen en verbinding. Goed leiderschap begint met leiding geven aan jezelf.

Drijfveren

Vanuit het assessment hebben de deelnemers inzicht in hun drijfveren en behoeftes. Het begrijpen van elkaars drijfveren is bepalend voor een goede samenwerking. Drijfveren van mensen kunnen zo verschillend zijn, dat het moeilijk is de ander te begrijpen. Door drijfveren te begrijpen leer je het handelen van de ander te begrijpen. Het vervullen van drijfveren geeft succes en plezier. Met dit thema krijgen de deelnemers de mogelijkheid het beste uit zichzelf en de ander te halen.

Werken met DISC

In tegenstelling tot drijfveren is gedrag voor een ander zichtbaar en heeft jouw gedrag effect op de ander. Hoe zet je je gedrag in en wat wil je ermee bereiken? Vanuit het assessment weten de deelnemers wat hun voorkeursgedrag is en waar hun sterktes liggen. Hoe zet je die in en bereik je daar bij de ander mee wat je er mee wilt bereiken? Versterken de teamleden elkaar of belemmeren ze de ander zijn sterkte in te zetten? De teamleden bespreken elkaars gedrag en versterken elkaar.

De organisatie

Wat moet er in de organisatie gebeuren en hoe zet je daar je drijfveren en gedrag in. Welke ontwikkelingen vragen aandacht en hoe geef je daar leiding aan? Hoe creëer je bij mensen beweging en wat is jouw rol daarin?  Wat is je plan en hoe kijken de anderen er naar? De leden bepalen met elkaar een duidelijk doel en plan van aanpak.

Tijdens de training maken we regelmatig een wandeling. Bewegen houd je fit maar helpen je ook om tot betere gesprekken te komen. Je wandelt met een opdracht. Afhankelijk van hoe we de training organiseren,  voegen we er ook meer bewegingsactiviteiten toe.

Over de trainer: Dirk-Jan Verdoorn

Trainer Dirk-Jan Verdoorn geeft feedback op jouw eigenschappen en gedrag als leider en biedt je de juiste handvatten voor jouw verdere ontwikkeling. Met een programma vol fysieke uitdagingen en mentale opdrachten ontdek jij wat voor leider je bent, wat je écht belangrijk vindt en hoe je nog beter kunt worden in leidinggeven aan jezelf.

 • Inzicht in je ambities en drijfveren
 • Feedback op je gedrag als leider
 • Mentale en fysieke uitdagingen
 • Plan voor je persoonlijke ontwikkeling
 • Training voor directie, management en bestuur
Ja, ik wil een goede leider worden
Bedrijfstraining leiderschap 1