Brown paper sessies

Bruin pakpapier en persoonlijk leiderschap

Ooit maakte ik een inkoopfout: bruin pakpapier. Niet duur, maar wel heel veel meters. Ik dacht dat we het nooit op zouden maken. Maar weggooien vond ik toch ook te cru.

Nu gebruiken we het papier bij de leiderschapstraining. Sommige deelnemers noemen de elf workshops tijdens de trainingsdagen ‘Brown paper sessies’. Dit omdat ze tijdens de 4-daagse training uitgedaagd worden de vellen papier van 5 meter lang en 0,5 meter hoog vol te schrijven. De eerste dag is dat nog een lang, leeg, krullend vel. De laatste dag staat de paper vol met opmerkingen, citaten, tekeningen, modellen en plannen. Iedereen beschrijft en visualiseert zijn leerproces op zijn eigen wijze.

Betekenisvol pakpapier

Een enkeling noemt het pakpapier de beschrijving van zijn reis die hij tijdens de leiderschapstraining meemaakt. Voor een ander is het zijn houvast om thuis en op het werk te kunnen vertellen wat hij heeft meegemaakt en tot welk plan hij is gekomen. 

Werkwijze

De meeste deelnemers starten met het opschrijven van hun leervraag. Nadat ze tijdens de sessies en wandelingen meer gaan begrijpen van hun echte drijfveren, zie je de vragen op papier veranderen. Zodra de drijfveren aan gedrag gekoppeld worden, verkleurt het papier letterlijk en figuurlijk. Nu komt de echte vraag op papier. 

Hoe kan je er met je dominante gedrag voor zorgen dat jouw team in harmonie het beste uit zichzelf haalt? 

Vind je jouw eigen gelijk belangrijker dan het inzicht geven aan de ander? Vind je jouw persoonlijke succes belangrijker dan het resultaat van het team? 

Als makkelijke prater bind je het team. Maar wat hebben ze inhoudelijk aan je als je niet echt zegt wat je denkt?

In tweetallen en in de groep praten we met elkaar. We hebben het over welke valkuilen ervoor zorgen dat je in je gedrag niet volgt wat je drijft. Waar laat je je door leiden dat je niet elke dag doet wat je plezier, succes, erkenning en trots geeft? Persoonlijk leiderschap betekent dat je in je gedrag je drijfveren volgt. Dat je keuzes maakt die bij je passen, dat je energie hebt om voor jou belangrijke dingen te doen.

De laatste zinnen die mensen op het bruine pakpapier schrijven lijken soms simpel: 

“Ik ben van mijn drijfveren weggeraakt.”
“Wat verwacht het team van mij?”
“Geduld.”

Om te kunnen duiden wat de betekenis daarvan is heb je vier dagen leiderschapstraining en vijf meter bruin pakpapier nodig.

- Dirk Jan Verdoorn