Persoonlijke groei

Bij Persoonlijk Leiderschap richten wij ons samen met de deelnemers op persoonlijke groei. Als mensen groeien, dan groeit een team en een onderneming mee. Juist dan ontstaat er synergie tussen leiders, werknemers en onderneming. De motivatie per deelnemer brengen wij in kaart en voegen wij samen.

Het beste uit jezelf halen

De arbeidsomstandigheid is altijd het uitgangspunt van de Persoonlijk Leiderschap trainingen. Wij stimuleren, dagen uit, moedigen aan, adviseren en prikkelen onze deelnemers. Hierdoor komen alle persoonlijke eigenschappen en ook uitdagingen aan bod en vinden we handvatten. Vanuit eigen kracht wordt het beste uit deelnemers gehaald.

Uiteraard met opvallende bevindingen voor deelnemers en mooie resultaten voor ondernemingen en organisaties, die wij samen bespreken.

Wat motiveert jou?

Ben jij je bewust van je beweegredenen of wil je beter weten wat jou drijft? Op de eerste dag ontdekken we wat jouw motivatie is. Inzicht in het waarom geeft een blik op het waarheen.

Wat is jouw kracht?

Ontdek de samenhang tussen beweegredenen, kwaliteiten en gedrag en hoe jij je in de toekomst verder kunt ontwikkelen. Leer hoe je met anderen communiceert en welke invloed dit heeft.

Welke ambities heb je?

Welke belemmeringen wil je aanpakken in het vervullen van je dromen? Je ontdekt drempels en valkuilen en hoe je deze overwint. Het maken van concrete en bovendien haalbare doelen helpt je hiermee.

Waar begint je reis?

Waar sta je nu en waar wil je naartoe? Je schrijft een plan om je gedrag daadwerkelijk te veranderen en maakt afspraken met jezelf en ook met de groep.

Linkedin-Logo

Motivatie en persoonlijke groei

Jij wilt natuurlijk ook dat je een goed gemotiveerd team hebt waar iedereen in zijn of haar eigen tempo persoonlijk kan groeien? Wij helpen je graag om bepaalde punten te verbeteren en hoe je een team de juiste motivatie meegeeft om te kunnen groeien. Wij zijn 24/7 bereikbaar via ons contactformulier en op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 18:00 uur op 0320 22 45 50.