Welke training past bij mij?

Er zijn 3 manieren waarop je kan werken aan je Persoonlijk Leiderschap. Een individueel coaching traject persoonlijk leiderschap, een training persoonlijk leiderschap met open inschrijving of een in company training. Maar welke training past bij mij?

1:1 Coaching – Introductie

Voor een coaching traject kies je, omdat je het plezierig vindt om één op één te werken aan jouw persoonlijk leiderschap. Na een assessment bespreek je met je coach wat jij wilt leren en hoe je daar vorm aan geeft. Jij bepaalt hierbij het tempo en ook de frequentie. Wil je iedere week, om de 2 weken of om de maand een coaching gesprek. Jij bepaalt de agenda. Na inzicht in je drijfveren en je persoonlijke gedrag, werk je door middel van een actieplan aan het versterken van je persoonlijk leiderschap. Leiderschap betekent balans brengen in jouw energie en het resultaat. Ook is leiderschap grip krijgen op wat jij wilt bereiken en wat je werkelijk doet. Leiderschap is samenwerken met mensen om een gezamenlijk doel te bereiken.

Werkwijze 1:1 Coaching

Tijdens het coachtraject brengt de coach met jou in beeld wat je wilt, hoe je dat kunt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. In herkenbare stappen werken we aan jouw doelen, je verbeterpunten, je mogelijke oplossingen en actieplannen. Deze aanpak brengt jouw nieuwe inzichten en zet aan tot nieuwe bewegingen op weg naar jouw persoonlijke overwinningen.

Voorbereiding

De eerste stap tijdens een 1:1 coachtraject is gericht op het bespreken van jouw Drijfveren. Met het Drijfveren en DISC Assessment meten wij waar jij veel waarde aan hecht en op welke manier jij omgaat met uitdagingen, mensen, veranderingen en procedures.

Drijfveren

Het Assessment Drijfveren brengt jouw persoonlijke drijfveren in kaart.
Wat vind je echt belangrijk? Wat geeft jou de kick om zelf in beweging te komen? Waarom doe jij de dingen die je doet? Wat bepaalt in welke situaties, waarom jij in actie komt. Waar kom jij jouw bed voor uit? Waar knap je op af? Welke prikkels heb jij nodig om plezier en voldoening uit werk te halen? Wat voor werkcultuur ligt jou het beste?

Het antwoord ligt voor een belangrijk deel in jouw innerlijke motivatoren, ook wel Driving Forces genoemd. Ze bepalen in belangrijke mate hoe jij de wereld om je heen ervaart, en wat je waardeert of afkeurt. Inzicht in en begrip voor wat jou drijft levert belangrijke informatie op. De bevrediging van onze innerlijke motivatoren helpt namelijk bij het ontwikkelen van ons potentieel. Hoe meer je passies, voorkeuren en interesses gebruikt en stimuleert in de werkomgeving, des te groter is de kans dat je uit jezelf de stappen zullen zet om (top)prestaties te leveren.

Gedragsstijl

Aan de hand van de DISC-scores brengen we jouw unieke voorkeur qua gedragsstijl in kaart. Wij meten op welke manier jij omgaat met uitdagingen, mensen, veranderingen en procedures. Elke gedragsstijl kent zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Met behulp van jouw gedragsanalyse maken we deze kwaliteiten en valkuilen zichtbaar en bespreekbaar. Dit levert waardevolle informatie op voor jouw verdere persoonlijke ontwikkeling tijdens het coach traject.

Doelen stellen
Na de Driving Forces & DISC Assessment stellen we samen het doel scherper vast, zowel voor de langere termijn als voor de gesprekken.

 • Wat wil je bereiken?
 • Wat is voor jouw belangrijk?
 • Wil je inzicht, feedback of vaardigheden ontwikkelen?
 • Wat is het verwachte resultaat van jouw mogelijke acties?
 • Waar ligt de nadruk in het gesprek en hoe zal dat jouw doel beïnvloeden?
 • Met welke situatie ben jij tevreden?
 • Hoe meet je of je jouw doel hebt bereikt?

Coaching sessies

Na het stellen van de doelen gaan verder me de coaching sessies. Jij bepaalt hierbij het tempo en ook de frequentie. Wil je iedere week, om de 2 weken of om de maand een coaching gesprek, hierbij kun je jouw eigen agenda bepalen.
Wat gebeurt er nu?

 • Waardoor is het ingebrachte onderwerp een uitdaging?
 • Welke concrete voorbeelden zijn er?
 • Wat heb je tot nu toe ondernomen? Waarom werkte dat wel of niet?
 • Wat heeft jouw tegengehouden om meer of andere dingen te proberen?
 • Wie zijn erbij betrokken? Wat doen zij?

Mogelijke oplossingen:

We bedenken concrete ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem.

 • Welke alternatieven heb je?
 • Hoe zou een lijstje met jouw mogelijke acties eruitzien?
 • Wat zou je nog meer kunnen doen?
 • Als niets je tegenhield, wat zou je dan doen?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de diverse opties?
 • Hoe makkelijk of moeilijk zijn die opties voor jou?
 • Zijn er voor de verschillende opties ongewenste nevenverschijnselen?

Actie en veranderingen vanuit jouw drijfveren

We komen tot een afrondende conclusie met een duidelijk persoonlijk actieplan met wie, wat en wanneer gaat doen?

 • Welke optie ga je effectief proberen? En wanneer?
 • Hoe kom je erachter of het effectief werkt?
 • Welke hindernissen verwacht je tegen te komen en wat ga je daaraan doen?
 • Wie zijn de belangrijke spelers die het eindresultaat gaan meebepalen?
 • Hoe betrek je die personen bij jouw plan?
 • Wie moeten geïnformeerd worden en waarover?
 • Wat zijn mogelijke obstakels om de actie te laten slagen?
 • Hoe voel je jouwzelf bij de gedachte aan het uitvoeren van deze optie?
 • Hoe kan je jouwzelf verder ondersteunen bij dit initiatief?

Wandelcoach

Fysiek bewegen ondersteunt mentaal bewegen

Voordelen wandelcoach

Wandel coaching werkt sneller, laagdrempeliger en plezieriger dan traditionele (binnen) coaching. Een wandeling geeft meer ruimte om samen de diepte in te gaan. Je wandelt in de natuur en ziet de metaforen ontstaan. Tijdens de wandeling blijf je fit en alert tijdens de gesprekken. Het beantwoorden van de vragen, geeft je inzicht in wat jij wilt en maakt je duidelijk wat je er echt uit wilt halen. Wie ben jij en wat vind jij belangrijk.

 • Wandelen stimuleert de hersenen;
 • Tijdens het wandelen krijgen gedachten de vrije loop;
 • Wandelen stimuleert om out of the box te denken;
 • De frisse buitenlucht en mooie omgeving dragen bij aan creatieve gesprekken;
 • Wandelen geeft energie.
wandelcoach